Projekty EU

ilustrační foto

Realizované projekty z EU fondů na MPSV

Operační program Zaměstnanost Plus (OPZ+)

  • EURES+3Z Up!
  • Podpora a zvyšování kvality služeb v oblasti péče a slaďování pracovního a rodinného života (Podpora pečujících)
  • Podpora transformace sociálních služeb
  • Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (Pompo III)
  • Sociální Bydlení
  • Sjednocení přístupu k ohroženým dětem (SPOD3)
  • Standardizace procesů zabezpečení náhradní rodinné péče o děti (NRP) - www.pravonadetstvi.cz, www.budinpestoun.cz
  • Strategie a nástroj pro zvyšování transparentnosti v odměňování a zvyšování vymahatelnosti práva na rovnou odměnu dle zákoníku práce (Rovná odměna)
  • Zajištění provozu Dětských skupinek na MPSV - Myšky, Kočičky, Sovičky

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

  • Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (Pompo II) - do 30.6.2023

Poslední aktualizace: 30. 1. 2023