Možnosti přihlašování

Přihlášení zaměstnavatele 

Pro zaměstnavatele (právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby) je nejjednodušší způsob přihlášení do portálu prostřednictvím účtu k datové schránce zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se mohou přihlásit osoby, které jsou oprávněnými osobami k datové schránce nebo pověřenými osobami k datové schránce. Návod, jak pověřit osobu pro přístup do datové schránky
Pokud jste zaměstnavatel a nemáte datovou schránku, doporučujeme si datovou schránku založit. Významně se zjednoduší komunikace s úřady.
Pokud jste zaměstnavatel – fyzická osoba, můžete využít pro přístup ke službám portálu přihlášení prostřednictvím datové schránky (fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby) nebo elektronického občanského průkazu (elektronický OP) anebo mít založen a aktivován uživatelský účet národní identitní autority – identitaobcana.cz (jméno, heslo, SMS). Založení uživatelského účtu se provádí na portálu www.identitaobcana.cz. Pro využívání je nutné mít tento účet aktivovaný, aktivaci účtu je možné provést na pobočkách Czech POINT nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Návod pro aktivaci

Přihlášení uživatele - fyzické osoby

Fyzické osoby mají několik možností přihlášení ke službám portálu. K využívání služeb je třeba mít buď zpřístupněnu datovou schránku, nebo být držitelem občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem, anebo mít založen a aktivován uživatelský účet národní identitní autority – identitaobcana.cz (jméno, heslo, SMS). Založení uživatelského účtu se provádí na portálu info.identitaobcana.cz/idp/. Pro využívání je nutné mít tento účet aktivovaný, aktivaci účtu je možné provést na pobočkách Czech POINT nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Návod pro aktivaci 

 

Možnosti přihlašování do aplikace Evidence náhradního plnění

Pro přihlašování do aplikace Evidence náhradního plnění (dále ENP) platí všechny informace zmíněné na této stránce.

V případě, že nemáte možnost zřídit účet Pověřené osoby k obsluze Vaší datové schránky, samotná aplikace ENP navíc podporuje i další možnost ručního přidání pověření osoby:

  • V aplikaci ENP bude existovat možnost předat pověření pro vkládání dokladů a editaci údajů v ENP jiné osobě, než je vlastník náhradního plnění.
  • Vlastníkem je v této souvislosti označen ten zástupce dodavatele/odběratele, který se autentizoval prostřednictvím systému identita občana nebo datovou schránkou a jehož IČO či RČ je shodné s údaji dodavatele/odběratele v evidenci náhradního plnění. Vlastník se přihlásí a zaeviduje na novém portálu jako první.
  • Následně může vlastník zadat pověřené osoby (jejich IČO nebo RČ), které mohou mít do ENP přístup. Pod tímto IČO nebo RČ se daná pověřená osoba musí rovněž přihlásit přes NIA nebo datovou schránku.
  • Nebude potřebné žádné zmocnění přes Úřad práce.

 

Časté dotazy k přihlašování

Je možné k využívání služeb pověřit zaměstnance či jinou právnickou nebo fyzickou osobu?

  • Ano, pověření je možné realizovat prostřednictvím funkčnosti datových schránek a zřízení účtu Pověřené osoby k obsluze dané datové schránky. Pověřené osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů. V datové schránce můžete rozsah oprávnění Pověřených osob nastavit tak, jak Vám nejlépe vyhovuje a omezit tak možnost zasílání i čtení datových zpráv.
  • V aplikaci ENP existuje další možnost pověření, viz odstavec: Možnosti přihlašování do aplikace Evidence náhradního plnění.

Založil jsem si učet prostřednictvím identifikačního prostředku přes Jméno, heslo a SMS. Když se chci přihlásit, zadám jméno, heslo a přístupový SMS kód přes identitu občana, objeví se mi hláška: Při přihlášení se vyskytly problémy. Zkuste se přihlásit později. Pro bližší informace se můžete obrátit na call centrum technické pomoci …

  • Pravděpodobně se nejedná o autentizované přihlášení z důvodu, že nedošlo ke ztotožnění na kontaktním místě Czech POINT. Po aktivaci identifikačního prostředku by již vše mělo fungovat.

Poslední aktualizace: 23. 2. 2022