Média a veřejnost

Uvedené kontakty slouží výhradně pro dotazy novinářů. Pro dotazy veřejnosti je určen e-mail posta@mpsv.cz.

Kontakty na odbor komunikace

E-mail pro dotazy novinářů: tisk@mpsv.cz

 Ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí

  Eva Davidová
  mob.: 732 142 954
  tel.: 221 922 059
  e-mail: eva.davidova@mpsv.cz

 

Jakub Augusta - vedoucí oddělení mediální komunikace a zástupce ředitelky odboru komunikace
mob.: 774 414 599
tel.: 221 922 465
e-mail: jakub.augusta@mpsv.cz

Michal Dudáš
tel.: 221 923 080
e-mail: michal.dudas@mpsv.cz

Vilém Frček
mob.: 724 639 428
tel.: 221 922 267
e-mail: vilem.frcek@mpsv.cz

Jaroslava Sladká
tel.: 221 922 022
e-mail: jaroslava.sladka@mpsv.cz

Karolína Koleňáková 
tel.: 221 923 903
e-mail: karolina.kolenakova@mpsv.cz

Martina Vašková 
tel.: 221 923 971
e-mail: martina.vaskova@mpsv.cz

Irena Dlesková 
tel.: 221 922 406
e-mail: irena.dleskova@mpsv.cz

Petra Velhartická
Konzultační dny pro veřejnost
tel.: 221 922 678
e-mail: petra.velharticka@mpsv.cz

Jan Pavlíček
Grafik
tel.: 221 923 789
e-mail: jan.pavlicek@mpsv.cz

Pro veřejnost

K prioritám MPSV patří kvalitní a rychlé poskytování služeb a informací veřejnosti včetně médií. Lidé se mohou v souvislosti se zaměstnaností obrátit na call centrum služeb zaměstnanosti MPSV, informace o důchodech vám poskytne pražské call centrum České správy sociálního zabezpečení, o nemocenském pojištění pak specializované telefonické pracoviště ČSSZ ve Zlíně.

Konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny Vaše dotazy v rámci působnosti resortu práce a sociálních věcí, se konají každou středu od 14:00h do 17:00h (poslední klient je přijímán v 16:45 h) v přízemí hlavní budovy MPSV. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Pro vstup do budovy si vezměte s sebou doklad prokazující Vaši totožnost.

Pro informování veřejnosti MPSV vydává informační materiály - publikace, letáky a jiné tiskoviny. I ty najdete v této části webu.

Chcete-li poslat na MPSV informace/žádost elektronicky, je třeba využít adresu posta@mpsv.czkontaktech, případně datové schránky.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2023