Média a veřejnost

PRO MÉDIA:

Upozornění: Uvedené kontakty slouží výhradně pro dotazy novinářů a nikoliv pro veřejnost. Děkujeme.

E-MAIL POUZE PRO DOTAZY NOVINÁŘŮ: tisk@mpsv.cz

Kontakty:

ODBOR MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE a VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ:

 

  Ředitelka odboru a tisková mluvčí:

  Eva Davidová
  mob.: 732 142 954
  tel.: 221 922 059
  e-mail: eva.davidova@mpsv.cz

 

ODDĚLENÍ MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE:

Jakub Augusta - vedoucí oddělení mediální komunikace
mob.: 774 414 599
tel.: 221 922 465
e-mail: jakub.augusta@mpsv.cz

Jan Denemark Nováček
tel.: 221 922 494
e-mail: jan.novacek@mpsv.cz

Jaroslava Sladká
tel.: 221 922 022
e-mail: jaroslava.sladka@mpsv.cz

Irena Dlesková 
tel.: 221 922 406
e-mail: irena.dleskova@mpsv.cz

Petra Velhartická
konzultační dny pro veřejnost
tel.: 221 922 678
e-mail: petra.velharticka@mpsv.cz

 

ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ:

Kateřina Procházková - vedoucí oddělení vztahů s veřejností
mob.: 603 905 800
e-mail: katerina.prochazkova@mpsv.cz

Karolína Koleňáková 
tel.: 221 923 903
e-mail: karolina.kolenakova@mpsv.cz

Jan Pavlíček - grafik
tel.: 221 923 789
e-mail: jan.pavlicek@mpsv.cz

PRO VEŘEJNOST:

K prioritám MPSV patří kvalitní a rychlé poskytování služeb a informací veřejnosti včetně médií. Lidé se mohou v souvislosti se zaměstnaností obrátit na call centrum služeb zaměstnanosti MPSV, informace o důchodech vám poskytne pražské call centrum České správy sociálního zabezpečení, o nemocenském pojištění pak specializované telefonické pracoviště ČSSZ ve Zlíně.

Konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny Vaše dotazy v rámci působnosti resortu práce a sociálních věcí, se konají každou středu od 14:00h do 17:00h (poslední klient je přijímán v 16:45 h) v přízemí hlavní budovy MPSV. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Pro vstup do budovy si vezměte s sebou doklad prokazující Vaši totožnost.

Pro informování veřejnosti MPSV vydává informační materiály - publikace, letáky a jiné tiskoviny. I ty najdete v této části webu.

Chcete-li poslat na MPSV informace/žádost elektronicky, je třeba využít adresu posta@mpsv.czkontaktech, případně datové schránky.

Poslední aktualizace: 30. 6. 2022