Organizační struktura Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministr

Ing. Marian Jurečka
Ing. Marian Jurečka
ministr práce a sociálních věcí

Kontakty

e-mail: marian.jurecka@mpsv.cz

telefon: +420 221 922 500

mobilní telefon: +420 603 755 240

profesní životopis

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
náměstkyně člena vlády

Kontakty

e-mail: zuzana.freitas@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 273

mobilní telefon: +420 776 278 860

profesní životopis

 

Mgr. Šárka Jelínková
náměstkyně člena vlády
Kontakty
e-mail: sarka.jelinkova@mpsv.cz
telefon: +420 950 192 075
mobilní telefon: +420 776 255 103
profesní životopis

Odbor kabinet ministra – 19

Ředitelka odboru

Ing. Lucie Vymazalová

 

 • Oddělení podpůrných agend ministra (191)
  Ing. Ludmila Kopecká
 • Oddělení expertních činností (196)
  Mgr. Jana Skalková, DiS.
 • Oddělení strategických činností (198)
  Bc. Benjamin Činčila
Ing. Lucie Vymazalová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: lucie.vymazalova@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 278

mobilní telefon: +420 602 564 347

profesní životopis

Samostatná oddělení

 • Oddělení parlamentní a vládní agendy (194)
  Ing. Veronika Solničková
 • Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (195)
  Ing. František Barták
 

Odbor interního auditu a kontroly – 12

Ředitelka odboru

Ing. Dana Zemánková

 

 • Oddělení auditu (121)
  Mgr. Jitka Juzová
 • Oddělení kontroly (122)
  Ing. Vojtěch Rais

Ing. Dana Zemánková
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: dana.zemankova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 372

mobilní telefon: +420 602 155 397

profesní životopis

Odbor komunikace – 16

Ředitelka odboru

Bc. Eva Davidová

 

 • Oddělení mediální komunikace (161)
  Bc. Jakub Augusta
 • Oddělení vztahů s veřejností (162)

 

 

Bc. Eva Davidová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: eva.davidova@mpsv.cz

telefon: +420 221 922 059

mobilní telefon: +420 732 142 954

profesní životopis

Odbor sociální integrace – 18

Ředitel odboru

PhDr. David Beňák, Ph. D.

 

 • Oddělení koncepce sociální integrace (181)
  JUDr. Ondřej Závodský, Ph. D.
 • Oddělení prevence sociálního vyloučení (182)
  PhDr. Martin Kocanda, Ph.D.
PhDr. David Beňák, Ph. D.
ředitel odboru
e-mail:
telefon:
mobilní telefon:
profesní životopis

1. Sekce informačních technologií

vrchní ředitel sekce (100)

Ing. Karel Trpkoš
Kontakty:
e-mail: karel.trpkos@mpsv.cz
telefon: +420 950 192 858
mobilní telefon: +420 606 423 031
profesní životopis

Oddělení financování ICT (174)

Ing. Leoš Horáček

Odbor provozu ICT – 93

Ředitel odboru

Mgr. Karel Svítil

 

 • Oddělení lokální podpory ICT (931)
  Ing. Maria Bastyanová
 • Oddělení service desku (932)
  Ing. et Ing. Martin Matušina                    
Mgr. Karel Svítil 
Ředitel odboru

Kontakty

e-mail: karel.svitil@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 550

mobilní telefon: +420 778 433 637

Odbor správy aplikací ICT – 94

Ředitel odboru
Ing. Milan Lonský

 

 • Oddělení aplikací ICT (941)
  Ing. Daniel Kardoš
 • Oddělení servisní podpory ICT (942)
  Mgr. Jana Nováková (zast.)
                                             
Ing. Milan Lonský 
Ředitel odboru

Kontakty

e-mail: milan.lonsky@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 535

mobilní telefon: +420 724 865 590

Odbor koncepce a architektury ICT - 95
Zastupující ředitel odboru
Ing. Milan Lonský

 • Oddělení integrace a datové architektury (951)
  Ing. František Nový
 • Oddělení aplikační architektury (952)
  Ing. Jan Molnár
Ing. Milan Lonský 
zastupující ředitel odboru

Kontakty

e-mail: milan.lonsky@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 535

mobilní telefon: +420 724 865 590

Odbor digitální transformace ICT - 96
ředitel odboru
Ing. Aleš Vejvoda

 • Oddělení strategie a business architektury ICT (961)
  Mgr. Karel Filipčík (zast.)
 • Oddělení business analýzy ICT (962)
  Ing. Petr Adámek
 
Ing. Aleš Vejvoda
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: ales.vejvoda@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 324

mobilní telefon: +420 602 562 018

Odbor kybernetické bezpečnosti ICT - 97

 

 • Oddělení bezpečnosti architektury a řízení rizik (971)
   
 • Oddělení provozní bezpečnosti (972)
  ​​​​​​
 

2. Sekce rodinné politiky a sociálních služeb

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

vrchní ředitelka sekce (200)

Kontakty

e-mail: zdislava.odstrcilova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 765

mobilní telefon: +420 777 672 902
profesní životopis

 

Odbor koncepce sociálních služeb a sociální práce – 22

ředitel odboru

PhDr. Martin Kocanda, Ph.D.

 

 • Oddělení koncepce financování sociálních služeb a sociální práce (221)
  Ing. Martina Borošová
 • Oddělení koncepce sociálních služeb (222)
  Mgr. Jan Vrbický
 • Oddělení koncepce sociální práce, sociálního bydlení a řešení bezdomovectví (228)
  Mgr. Natálie Pazderová (zast.)
PhDr. Martin Kocanda, Ph.D.
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: martin.kocanda@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 015

mobilní telefon: +420 602 736 898

profesní životopis

                                                                         

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí – 25

Ředitelka odboru
Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová

 

 • Oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti (216)
  Mgr. Jiřina Kunášková
 • Oddělení koncepce náhradní rodinné péče (233)
  JUDr. Zuzana Zárasová
 • Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti (234)
  Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: martina.stepankova1@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 980

mobilní telefon: +420 723 436 429

profesní životopis

                                                                         

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce – 26

ředitel odboru
Mgr. Jan Vrbický

 

 • Oddělení financování sociálních služeb, sociální práce a SPOD (261)
  Ing. Michal Špaček
 • Oddělení výkonu a metodiky akreditací, vzdělávání a inspekcí sociálních služeb, sociální práce a SPOD (262)
  Mgr. Kateřina Vašková (zast.)
 • Oddělení inspekcí sociálních služeb a SPOD Čechy (263) Ing. Mgr. Lenka Venclová (zast.)
 • Oddělení inspekcí sociálních služeb a SPOD Morava (264)
  Mgr. Jindřich Plachý
 
Mgr. Jan Vrbický
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: jan.vrbicky@mpsv.cz

telefon: +420 950 194 539

mobilní telefon: +420 608 797 081

profesní životopis

3. Sekce státního tajemníka

 


Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
státní tajemnice (300)

Kontakty
e-mail: ingrid.stegmannova@mpsv.cz
telefon: +420 950 192 501
mobilní telefon: +420 778 433 592
profesní životopis

 • Oddělení kancelář státního tajemníka (301)
  Ing. Romana Gysin

Odbor personální – 11

Ředitelka odboru

Ing. Radka Klimešová

 

 • Oddělení personální (111)
   
 • Oddělení personálního rozvoje a metodik (113)
   
Ing. Radka Klimešová
Ing. Radka Klimešová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: radka.klimesova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 268

mobilní telefon: +420 602 515 576

profesní životopis

Odbor koordinace státní služby a právní podpory správních činností – 33

Ředitel odboru

JUDr. Jiří Veselý

 

 • Oddělení koordinace státní služby (331)
  Ing. Tomáš Kroutil
 • Oddělení právní podpory správních činností (332)
  JUDr. Martina Doušová
JUDr. Jiří Veselý, Ph.D.
JUDr. Jiří Veselý, Ph.D.
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: jiri.vesely@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 690

mobilní telefon: +420 724 129 596

profesní životopis

 

 

4. Sekce zaměstnanosti

 

PhDr. Kateřina Štěpánková
vrchní ředitelka sekce (400)
Kontakty
e-mail: katerina.stepankova@mpsv.cz
telefon: +420 950 193 535
mobilní telefon: +420 777 469 996
profesní životopis

 

Odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti – 42

Ředitel odboru
JUDr. Jaroslav Stádník

 

 • Oddělení odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti (421)
  Mgr. Jeroným Dekan
 • Oddělení platební neschopnosti zaměstnavatele a agenturního zaměstnávání (422)
  JUDr. Petr Seidl
 • Oddělení inspekce a bezpečnosti práce (423)
  Mgr. Lucie Kyselová
JUDr. Jaroslav Stádník
JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D.
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: jaroslav.stadnik@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 265

mobilní telefon: +420 777 354 924

profesní životopis

Odbor politiky zaměstnanosti – 44

Ředitel odboru

Ing. Jiří Šatava

 

 • Oddělení podpory výzkumu a vývoje (441)
   
 • Oddělení projektů a soustavy povolání (443)
  Ing. Štefan Duháň
 • Oddělení analýz trhu práce (445)
  Mgr. Petra Kumová

 

Ing. Jiří Šatava, M. A.
ředitel odboru
Kontakty
e-mail: jiri.satava@mpsv.cz
telefon: +420 950 193 367
mobilní telefon: +420 724 168 794
profesní životopis

Odbor integrace na trh práce – 45

Ředitelka odboru

Mgr. Anna Brabcová

 

 • Odělení zahraniční zaměstnanosti (451)
   
 • Oddělení chráněného trhu práce a APZ (452)
  Mgr. Jana Majerová
 • Oddělení strategií trhu práce (453)
  Mgr. Pavel Dudek
 • Oddělení právní podpory zaměstnanosti (454)
  JUDr. Jana Pašková

Mgr. Anna Brabcová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: anna.brabcova@mpsv.cz

telefon: +420 950 195 680

mobilní telefon: +420 770 196 732

profesní životopis

5. Sekce legislativy

 

Mgr. Dana Roučková
vrchní ředitelka sekce (500)

Kontakty

e-mail: dana.rouckova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 283

mobilní telefon: +420 775 779 389

profesní životopis
 • Oddělení kancelář vrchního ředitele sekce pro legislativu (501)
  Ing. Jana Hronová

 

 

Odbor legislativní – 51

Ředitelka odboru
Mgr. Martina Prudilová

 

 • Oddělení sociální legislativy (511)
  Mgr. Tomáš Urban
 • Oddělení obecné legislativy (512)
  Mgr. Kateřina Kašpaříková
 • Oddělení rozkladové komise (513)
  Ing. Lenka Frázová

Mgr. Martina Prudilová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: martina.prudilova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 610

mobilní telefon: +420 602 345 945

profesní životopis
   

Odbor pracovněprávní legislativy – 52

Ředitel odboru

Mgr. Vladimír Horna

 

 • Oddělení pracovněprávní (521)
  Mgr. Taťána Zelená
 • Oddělení mzdověprávní (522)
  Ing. Lenka Dufková
 • Oddělení kolektivního vyjednávání (523)
  Mgr. Alena Solilová (zast.)

Mgr. Vladimír Horna
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: 

vladimir.horna@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 531

6. Sekce ekonomická a provozní

Ing. Stanislav Klik, Ph. D.
vrchní ředitel sekce (600)
Kontakty
e-mail: stanislav.klik@mpsv.cz
mobilní telefon: +420 605 207 819
profesní životopis
 

Odbor vnitřní správy – 32

Ředitel odboru

Mgr. Ladislav Šimánek   

 

 • Oddělení pro řízení oběhu dokumentů (321)
  Mgr. Lukáš Papula
 • Oddělení správy majetku a autoprovozu (322)
  Ing. Tomáš Eliáš
 • Oddělení provozu budov a dětských skupin (325)
  Bc. Michaela Dvořáková
Mgr. Ladislav Šimánek
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: ladislav.simanek@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 656

mobilní telefon: +420 778 487 687

profesní životopis

Odbor veřejných zakázek a právní podpory – 34
Ředitel odboru
Mgr. David Novák

 • Oddělení veřejných zakázek (341)
  Ing. Vendula Gergelová
 • Oddělení centrálních nákupů a právní podpory (342)
  Mgr. Veronika Piskořová

Mgr. David Novák
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: david.novak@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 208

mobilní telefon: +420 602 309 961

profesní životopis

Odbor řízení projektů – 35

Ředitelka odboru
Ing. Lada Hlaváčková

 

 • Oddělení hlavní projektová kancelář (351)
   
 • Oddělení projektů sociální politiky (353)
  Ing. Jiří Milfort
 • Oddělení projektů inovací a budoucnosti trhu práce (356)
  Ing. Alice Fialová

Ing. Lada Hlaváčková
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: lada.hlavackova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 015

mobilní telefon: +420 607 946 989

profesní životopis

Odbor programového financování a statistiky – 61

Ředitelka odboru

Mgr. Kristýna Bálková

 

 • Oddělení programového financování OSS (611)
  Ing. Miroslava Maděrová
 • Oddělení programového financování dotací (612)
  Ing. Zdeněk Žďárský
 • Oddělení statistiky a centrálního reportingu (613)
  Ing. Aleš Král

Mgr. Kristýna Bálková
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: kristyna.balkova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 819

mobilní telefon: +420 770 123 598

profesní životopis

Odbor rozpočtu a účetnictví – 62

ředitel odboru

Ing. Ondřej Štika

 

 • Oddělení rozpočtu (621)
  Ing. Petra Chmelíková
 • Oddělení metodiky účetnictví a finančního výkaznictví (622)
  Ing. Helena Kněnická
 • Oddělení provozní účtárny (623)
  Ing. Milan Kvapil
 • Oddělení koncepcí a analýz příjmů (624)
  Ing. Zdeněk Fidler
Ing. Ondřej Štika
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: ondrej.stika@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 361

mobilní telefon: +420 777 735 065

profesní životopis

7. Sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek

Ing. Iva  Merhautová, MBA
vrchní ředitelka sekce (700)

Kontakty

e-mail: iva.merhautova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 762

mobilní telefon: +420 778 741 396

 

 • Oddělení koordinace sociálního zabezpečení (701)
  JUDr. Gabriela Pikorová

Odbor sociálního pojištění – 71

Ředitel odboru

Ing. Tomáš Machanec, MBA

 

 • Oddělení důchodového pojištění (711)
  JUDr. Helena Trnková
 • Oddělení nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení (712) 
  zast. ved. Ing. Květoslava Cimlerová
 • Oddělení pojistně matematické (713)
  Ing. Jan Škorpík

Ing. Tomáš Machanec, MBA
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: tomas.machanec@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 521

mobilní telefon: +420 606 612 896

profesní životopis (201.67 kB)

Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek – 75

Ředitelka odboru

Mgr. Kateřina Jirková

 

 • Oddělení státní sociální podpory, náhradního výživného a koordinace dávek (751)
  JUDr. Michaela Kepková
 • Oddělení pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením (752)
  Mgr. Petr Beck

Mgr. Kateřina Jirková
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: katerina.jirkova@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 583

mobilní telefon: +420 602132450

Odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek a LPS – 91

Ředitel odboru

Mgr. Michal Novák

 

 • oddělení výkonu posudkové služby Praha (732)
  MUDr. Jana Bělohlávková
 • oddělení výkonu posudkové služby Ústí nad Labem (733)
  MUDr. Hana Hladíková
 • oddělení výkonu posudkové služby Plzeň (734)
  MUDr. Kateřina Steidlová
 • oddělení výkonu posudkové služby České Budějovice (735)
  MUDr. Václav Tomášek
 • oddělení výkonu posudkové služby Hradec Králové (736)
  MUDr. Vladimír Mlčoch
 • oddělení výkonu posudkové služby Ostrava (737)
  MUDr. Magdalena Kudělová
 • oddělení výkonu posudkové služby Brno (738)
  MUDr. Halina Kalová
 • oddělení správních činností nepojistných dávek a koncepce LPS (743)
  Mgr. Petra Rambousková
 • oddělení posudkových systémů (744)
  MUDr. JUDr. Helena Štaňková
 • oddělení odvolání a správní agendy Praha (911)
  PhDr. Monika Trepešová
 • oddělení odvolání a správní agendy Středočeský kraj (912)
  Mgr. Monika Ježková
 • oddělení odvolání a správní agendy Jihočeský kraj (913)
  Mgr. Dita Pfeferová
 • oddělení odvolání a správní agendy Plzeňský kraj (914)
  Bc. Hana Študentová
 • oddělení odvolání a správní agendy Karlovarský kraj (915)
  Bc. Stanislava Kolesnáčová
 • oddělení odvolání a správní agendy Ústecký kraj (916)
  Ing. Ivana Kolouchová
 • oddělení odvolání a správní agendy Liberecký kraj (917)
  Mgr. Romana Pavlů
 • oddělení odvolání a správní agendy Královéhradecký kraj (918)
  Mgr. Blanka Honzárková
 • oddělení odvolání a správní agendy Pardubický kraj (919)
  Mgr. Renata Sodomková
 • oddělení odvolání a správní agendy kraj Vysočina (920)
  Mgr. Petra Bulíčková
 • oddělení odvolání a správní agendy Jihomoravský kraj (921)
  Mgr. David Brunclík, DiS.
 • oddělení odvolání a správní agendy Olomoucký kraj (922)
  Bc. Danuše Mazalová
 • oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezský kraj (923)
  Ing. Ivana Grunerová
 • oddělení odvolání a správní agendy Zlínský kraj (924)
  Mgr. Lydie Sovadinová

 


Mgr. Michal Novák
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: michal.novak1@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 955

mobilní telefon: +420 778728928

profesní životopis

8. Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce

 

Mgr. Martina Štěpánková, MPA
vrchní ředitelka sekce (800)

Kontakty

e-mail: martina.stepankova2@mpsv.cz

telefon: +420 950 192 235

mobilní telefon: +420 774 458 568
profesní životopis
 • Oddělení evaluací (802)
  Mgr. Martin Dytrych

Odbor řízení programů ESF – 81

Ředitel odboru
Mgr. Jiří Kinský

 

 • Oddělení metodiky a koordinace (811)
  Mgr. Lenka Pachlová
 • Oddělení monitorování a reportingu (812)
  Ing. Světlana Navarová
 • Oddělení finančního řízení (813)
  Ing. Lucie Barášková
 • Oddělení podpory implementace (815)
  Mgr. Lukáš Voborský (zast.)

Mgr. Jiří Kinský
ředitel odboru

Kontakty

e-mail: jiri.kinsky@mpsv.cz

telefon: +420 950 195 605

mobilní telefon: +420 737 213 281

profesní životopis

Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita – 82

Ředitel odboru

Ing. Kateřina Budínová

 

 • Oddělení projektů ÚP ČR (822)
  Mgr. Zdeněk Drga
 • Oddělení projektů podpory zaměstnanosti (823)
  Mgr. Anna Burjánková
 • Oddělení soutěžních projektů profesního vzdělávání (824)
  Mgr. Barbora Chmelařová
 • Oddělení projektů digitálních dovedností a budoucnosti trhu práce (826)
  Mgr. Jan Veselý
 • Oddělení projektů adaptability a systému profesního vzdělávání (827)
  Mgr. Ladislava Veselá
Ing. Kateřina Budínová
Ing. Kateřina Budínová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: katerina.budinova@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 160

mobilní telefon: +420 605 259 511

profesní životopis

 

Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti - 83
Ředitelka odboru
Mgr. Jana Jirků

 

 • Oddělení projektů sociálních inovací (833)
  Mgr. Markéta Pěchoučková
 • Oddělení projektů rovnosti žen a mužů (834)
  PhDr. Adéla Šeredová Purschová
 • Oddělení projektů dětských skupin (835)
  Mgr. Iva Sotolářová
 • Oddělení projektů veřejné správy a dětských skupin I (836)
  Ing. Marie Kvašná
 • Oddělení projektů veřejné správy a dětských skupin II (837)
  Mgr. Ilona Johnová Koukalová
Mgr. Jana Jirků
Mgr. Jana Jirků
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: jana.jirku@mpsv.cz

telefon: +420 950 195 710

mobilní telefon: +420 724753691

profesní životopis

Odbor kontrol programů ESF – 85

Ředitelka odboru

JUDr. Monika Barnetová

 

 • Oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení (851)
  Mgr. Petr Bělohrad
 • Oddělení nesrovnalostí a koordinace (852)
  Mgr. Zdeňka Angelov-Janev
 • Oddělení kontrol na místě a rizik (854)
  Mgr. Pavel Klupka

JUDr. Monika Barnetová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: monika.barnetova@mpsv.cz

telefon: +420 950 195 760

mobilní telefon: +420 725 359 397

profesní životopis

Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování – 87

Ředitel odboru

Ing. Helena Petroková

 

 • Oddělení systémových projektů (871)
  Mgr. Lukáš Hrabák
 • Oddělení projektů sociálního začleňování I (872)
  Ing. Šárka Mὒllerová
 • Oddělení projektů sociálního začleňování II  (873)
  Mgr. Terézia Nežiková
 • Oddělení projektů sociálního začleňování III (874)
  Ing. Veronika Daňková
 • Oddělení projektů CLLD a ITI (875)
  Ing. Renáta Kučerová

Ing. Helena Petroková
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: helena.petrokova@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 922

mobilní telefon: +420 777497756

profesní životopis

Odbor ostatních evropských fondů – 89
Ředitel odboru

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

 

 • Oddělení metodiky ostatních evropských fondů (891)
  Mgr. Petra Hájková
 • Oddělení sociální infrastruktury (892)
  Mgr. Robert Jan Hřebíček
 • Oddělení realizace projektů (893)
  Ing. Miroslav Pivrnec

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
ředitel odboru
Kontakty
e-mail: tomas.novotny1@mpsv.cz
telefon: +420 950 192 757
mobilní telefon: +420 724223590
profesní životopis

Odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce – 15

Ředitel odboru

Mgr. Zuzana Zajarošová

 

 • Oddělení Evropské unie (151)
  JUDr. Vlastimil Váňa
 • Oddělení mezinárodní spolupráce (152)
  PhDr. Pavel Janeček

Mgr. Zuzana Zajarošová
ředitelka odboru

Kontakty

e-mail: zuzana.zajarosova@mpsv.cz

telefon: +420 950 193 108

mobilní telefon: +420 777 796 824

profesní životopis

Poslední aktualizace: 9. 6. 2023