Národní plán obnovy

                                                       

 

 

      Plán pro oživení a odolnost České republiky

Národní plán obnovy (NPO) je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) se do NPO zapojilo a na uskutečnění Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoje trhu práce má přiděleno téměř 22,5 miliard korun

MPSV postupně vyhlašuje dotační výzvy pro:

 

ROZVOJ POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

DĚTSKÉ SKUPINY

INVESTICE DO ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

Poslední aktualizace: 2. 2. 2023