Aktuality

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Národního plánu obnovy vyhlašuje dne 17. 3. 2023 výzvy: Výzvu č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb a Výzvu č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor.

Současně s vyhlášením nových výzev došlo k aktualizaci Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Text Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a jejich přílohy žadatelé/příjemci nově naleznou v samostatné složce, jež bude společná pro všechny již vyhlášené a vyhlašované výzvy (tzn., že Obecná pravidla již nebudou ukládána samostatně do jednotlivých složek výzvy).

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 3. 3. 2023 AVÍZO Výzvy č. 31_22_045 (262.44 kB) (Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor) k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy.

 

V souvislosti se spuštěním příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ do výzvy č. 31_22_041 došlo dne 16. 1. 2023 k úpravě přílohy č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s názvem Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+.

 

Z důvodu technických potíží v IS KP14+ (Informační systém konečného příjemce) došlo ke změně data zpřístupnění a zahájení příjmu žádosti o podporu v rámci výzvy č. 31_22_041 Rekvalifikace realizované ÚP ČR v oblastech digitálních dovedností (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0. Datum zpřístupnění a zahájení příjmu žádosti o podporu je pondělí 16. 1. 2023.

 

V rámci Národního plánu obnovy byla dne 30. 11. 2022 vyhlášena výzva č. 31_22_41 Rekvalifikace realizované ÚP ČR v oblastech digitálních dovedností (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0.

 

V souvislosti se spuštěním příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ do výzvy č. 31_22_019 došlo k úpravě výzvy a její přílohy č. 6.

 

V rámci Národního plánu obnovy byla dne 9. 11. 2022 vyhlášena výzva č. 31_22_019 Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. V souvislosti s vyhlášením výzvy došlo k revizi navazující dokumentace k výzvám č. 31_22_002 a 31_22_003.

 

Vážení zájemci o podporu v oblasti budování kapacit dětských skupin nebo rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb! Rádi bychom Vás požádali o zpětnou vazbu ohledně vyhlášených výzev. Bude pro nás velmi užitečné, pokud se s námi podělíte o svůj úhel pohledu na nastavení aktuálně vyhlášených výzev, zejména o důvody, pro které jste nakonec projektovou žádost nepodali, nebo které považujete za největší problém nebo překážku. Zprávu s předmětem „zpětná vazba“ zašlete na e-mailovou adresu příslušné oblasti NPO:

Děkujeme za zaslané náměty, které mohou pomoci při nastavování chystaných výzev NPO.

 

POZOR ZMĚNA!

Na základě nefunkční validace subjektu v systému zadávání projektů příjemcem (ISKP) a nemožnosti podat projekty bez ruční konverze dodavatelem je termín ukončení 2. kola u výzev:

prodloužen do pátku 7. října 2022 do 16:00 hod.

V případě nemožnosti validace nás prosím kontaktujte na email technické podpory: npo.detskeskupiny@mpsv.cz nebo npo@mpsv.cz.

 

Upozorňujeme žadatele, že je k 1.10. 2022 revidována Výzva č. 31_22_002 a Výzva č. 31_22_003 včetně související dokumentace.

Poslední aktualizace: 17. 3. 2023