Aktuality

  • V souvislosti s výzvou č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ zaměřenou na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, v rámci, které byl dne 24. 11. 2023 pozastaven příjem žádostí o podporu informujeme, že dne 1. 12. 2023 byl obnoven příjem žádostí o podporu. V rámci revidovaných textů výzvy, pravidel a souvisejících příloh byl zpřesněn výklad podpořených a zapojených osob, plánování a vykazování hodnot monitorovacích indikátorů a poskytovaných podpor v rámci realizace projektu. Dále byla pro žadatele připravena „Pomůcka pro výpočet maximální výše podpory a stanovení minimálního počtu podpořených osob“, která se součástí zveřejněné dokumentace. Zároveň také zveřejňujeme soubor otázek a odpovědí, souvisejících se seminářem pro žadatele, který se v rámci této výzvy konal dne 23. 11. 2023. V návaznosti na proces pozastavení příjmu žádosti se dodatečně velice omlouváme za způsobené komplikace.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, jakožto vlastník komponenty 3.3 Národního plánu obnovy, prodlužuje termín pro příjem žádostí o podporu předkládaných do výzvy č. 31_22_043 s názvem Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb do 28. 6. 2024. Změnou této výzvy dochází také k odstranění maximálního počtu projektových žádostí na jednoho žadatele a k dalším dílčím úpravám.
  • V souvislosti s výzvou č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ zaměřenou na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců avizujeme, že vzhledem k zjištěnému metodickému nesouladu v hodnotících kritériích výzvy v oblasti posuzování efektivity předkládaných projektů, dochází ode dne 24. 11. 2023 k pozastavení příjmu žádostí o podporu. Revidované znění výzvy bude zveřejněno ze strany vyhlašovatele výzvy v nejbližších dnech. Velice se Vám omlouváme za způsobené komplikace.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 22. 11. 2023 výzvu Národního plánu obnovy č. 31_23_101 s názvem Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“. Cílem výzvy je podpora systémového rozvoje dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (dále jen „IT“) a Průmyslu 4.0 a podpora rozvinutí strany nabídky i stimulace strany poptávky po dalším vzdělávání. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí a digitálních dovedností a kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce. Podpora je zaměřena na zastřešující profesní a podnikatelská sdružení a sdružení obcí.
    V souvislosti s vyhlašovanou výzvou byla provedena i dílčí úprava Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Poslední aktualizace: 1. 12. 2023