Průvodce

‏‏

Důchodová reforma Jenda - Klientská zóna MPSV

AKTUALITY

středa 4. října

15:00Vláda dnes schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinese mimo jiné zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Novela také zjednoduší procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Více informací najdete ZDE.

pondělí 2. října 

13:00 - V průběhu měsíce října 2023 bude probíhat osvětová kampaň pro ženy pod názvem NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS. Jejím cílem je informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku pádů. Více informací najdete ZDE.

středa 27. září 

15:30 - S cílem zajistit jednotný postup při aplikaci přechodných ustanovení k transpoziční novele zákoníku práce (zákonu č. 281/2023 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1. října 2023 (část změn k 1. lednu 2024), MPSV připravilo materiál, v němž na praktických příkladech osvětluje základní pravidla, jimiž se upravuje vztah nové právní úpravy k dosavadní právní úpravě a k právním vztahům podle ní vzniklým. Tato zvláštní pravidla se dotýkají oblasti informační povinnosti zaměstnavatele o základních aspektech pracovněprávního vztahu a dohod o práci na dálku. Jde o nezávazný výklad. Materiál s praktickými příklady najdete ZDE.

14:00 Již za dva týdny se v Hradci Králové uskuteční šestý ročník odborné konference Fórum rodinné politiky. Akce nabídne otevřenou debatu o aktuálním směřování české rodinné politiky. Tentokrát program klade důraz především na roli a podporu neformálních pečujících. Konference proběhne 12. a 13. října, místem konání bude letos Hradce Králové. Více informací najdete ZDE.

pátek 22. září

11:30V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn. Již k 1. říjnu 2023 dochází mimo jiné ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru. Nově má zaměstnavatel tuto povinnost i při vzniku právního vztahu založeného některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). MPSV připravilo pro zaměstnavatele vzory ke splnění informační povinnosti podle § 37 a § 77a. Jde pouze o doporučení, které není pro zaměstnavatele závazné. Zmíněné vzory a další informace najdete ZDE.

ARCHIV AKTUALIT

Poslední aktualizace: 4. 10. 2023

Tiskové
zprávy

Novinky
Menu