Rozvoj ekosystému sociálního podnikání

Doba realizace:

1.4.2023-30.9.2025

Reg. číslo:

CZ.03.02.02/00/22_004/0001397

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt usiluje o rozvoj funkčního ekosystému sociálního podnikání. Jeho cílem je podpořit vznik, rozvoj a stabilizaci sociálního podnikání včetně jeho mapování a zavádění nových trendů, a to prostřednictvím poradenství, uceleného vzdělávání, zvyšování povědomí s cílem motivovat a podnítit cílové skupiny zakládat, rozvíjet a podporovat udržitelnost sociálních podniků. Cílená podpora rozvoje sociálního podnikání v regionech bude realizována a testována v rámci 4 regionálních poradenských center.

Cíl projektu

Cílem projektu je:

  • prostřednictvím pilotáže 4 regionálních center otestovat a evaluovat poskytování informační a poradenské podpory pro stabilizaci a rozvoj sociálního podnikání v regionech. Současně je cílem podpořit rozvoj sociálních podniků a ekosystému sociálního podnikání v ČR, kde pozitivním vedlejším produktem bude vznik nových sociálních podniků.
  • vytvořit ucelené převážně virtuální vzdělávání pro oblast sociálního podnikání s pomocí Institutu sociálního podnikání a zvýšit kompetence cílových skupin, stávajících sociálních podnikatelů i těch, kteří se na založení sociálního podniku připravují, za účelem stabilizace a také vzniku a rozvoje sociálních podniků.
  • zvyšovat povědomí o sociálním podnikání a sociální ekonomice v ČR prostřednictvím cílených mainstreamingových aktivit, průběžně informovat, motivovat a podněcovat cílové skupiny k možnostem založit, stabilizovat, podporovat a rozvíjet sociální podniky.

Dalším cílem projektu je zvýšit informovanost o zaměstnávání osob se specifickými potřebami, zvýšit podnikavost ve společenských vyloučených oblastech, informovat o existující a připravované legislativě v oblasti sociálního podnikání, zvýšit informovanost o odpovědném veřejném zadávání, sdílet aktuální trendy u nás i v zahraničí, sdílet informace a zkušenosti.

Kontaktní osoba: veronika.pitrmucova1@mpsv.cz

Web: České sociální podnikání - Úvod (ceske-socialni-podnikani.cz)