Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v České republice

Doba realizace:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

Reg. č. projektu:

CZ.03.02.02/00/22_004/0000724

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním očekávaným přínosem projektu „Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v České republice“ je zvýšit kvalitu života klientů sociálních služeb a umožnit jim žít běžný život tím, že budou moci využívat dostupnou transformovanou službu komunitního charakteru.

Cíle projektu:

 • Zvýšit počet transformovaných sociálních služeb v ČR;
 • Podpořit poskytovatele sociálních služeb, jejich zaměstnance, další subjekty podílející se na transformaci ústavní péče a uživatele sociálních služeb;
 • Nastavit řídicí a koordinační a monitorovací systém (unit) pro proces deinstitucionalizace v ČR a začlenit jej do rozhodovacích procesů sociální politiky v ČR;
 • Zvýšit informovanost o procesu změny poskytování sociálních služeb z ústavní péče v péči komunitní.

Předmětem projektu je realizace transformačních procesů v ČR, zejména realizace transformačních plánů, a podpora realizace deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb u krajů, poskytovatelů, uživatelů, veřejnosti a dalších partnerů.  V rámci projektu dojde k nastavení a pilotáži systému řízení, koordinace a monitoringu deinstitucionalizace ústavní péče a bude poskytnuta přímá podpora a spolupráce zástupcům zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb v podobě konzultací, metodických a odborně-vzdělávacích akcí a dalších intervenční setkání potřebných na podporu přechodu z ústavní péče na komunitní, na podporu poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí klientů.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 1. Nastavení systému řízení realizace transformace sociálních služeb a zároveň procesů deinstitucionalizace sociálních služeb ČR
 2. Podpora při transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb
 3. Nastavení a pilotáž monitorovacího systému pro monitorování stavu deinstitucionalizace a transformace v ČR
 4. Podpora změny povědomí cílových skupin o procesu transformace sociálních služeb
 5. Evaluační studie

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Projekt si klade za cíl zvýšit počet transformovaných služeb v ČR prostřednictvím transformačních plánů o 40, čímž dojde k přímé změně u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a jejich klientů.

Projekt svými aktivitami rovněž zajistí návrh funkčního centrálního monitorovacího systému pro sledování a sběr aktuálních potřeb osob závislých na péči a na základě pravidelného vyhodnocování sběru a jeho výsledků bude možné nasměrovat intervenci v rámci politiky sociálního začleňování v ČR.

V neposlední řadě je snahou projektu změnit povědomí o procesu transformace a zaběhnuté vzorce myšlení tak, aby bylo pro širokou veřejnost přirozené, že v naší komunitě mohou žít i klienti z transformovaného zařízení.

Pro koho je projekt určen?

Projekt se zaměřuje na tyto cílové skupiny:

 • Zástupci krajů a krajských úřadů, další zástupci státní správy a samosprávy
 • Poskytovatelé sociálních služeb a jejich zaměstnanci
 • Uživatelé (klienti) sociálních služeb
 • Zástupci místní komunity, veřejnost (zejména z měst a obcí, kde budou umístěny transformované sociální služby)

Pokud se chcete zapojit do procesu transformace sociálních služeb, můžete se obrátit na naše experty a získat bezplatnou konzultaci formou telefonické konzultace, online meetingu, nebo konzultace v místě poskytovatele. Více na odkaze Online rezervace | Projekt Transformace - konzultace (reservio.com).

Rovněž se můžete zdarma zúčastnit workshopů či diskuzních fór na téma transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Více na Transformace sociálních služeb (trass.cz).

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Petra Innemanová, DiS.

email: petra.innemanova@mpsv.cz