Zajištění rozvoje a provozu IS ESF

Doba realizace:

1. 12. 2023 – 30. 11. 2026

Reg. číslo:

CZ.07.01.01/00/22_002/0000119

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován Operačního programu Technická pomoc 2021–2027 a státního rozpočtu České republiky

Popis projektu

Hlavním účelem projektu je zajištění rozvoje, provozu a správy informačního systému Evropského sociálního fondu (IS ESF).

Realizací projektu bude rozvíjen a udržován spolehlivý, uživatelsky přívětivý a bezpečný informační systém určený pro sběr, evidenci a vyhodnocování dat o podpořených osobách v projektech. Tato data budou sloužit především k monitorování a zhodnocení efektivnosti projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) a Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Za tímto účelem budou vykazovány společné indikátory nastavené dle příslušných nařízení Evropského parlamentu pro všechny relevantní projekty dotčených programů.

Dalším z cílů je také udržet IS ESF v takové podobě, aby splňoval aktuální požadavky Evropské komise a národních pravidel pro programy ESF, ESF+, FST a AMIF.