Technická pomoc OPZ+

Doba realizace:

1. 1. 2024 – 31. 12. 2029

Reg. číslo:

CZ.03.05.01/00/23_093/0003869

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zabezpečení výdajů spojených se zajištěním funkcí Řídicího orgánu OPZ+.

Mezi hlavní činnosti řídicího orgánu patří řízení a koordinace operačního programu, vč. jeho nastavení a administrace, dále kontrola správnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků a také evaluace a publicita programu i jednotlivých projektů spolufinancovaných z OPZ+.