Prevence energetické chudoby prostřednictvím sociálních inovací

Doba realizace:

1.4.2023 – 1.5.2024 (inkubační fáze)

Reg. číslo:

CZ.03.03.01/00/22_021/0001551

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt reaguje na aktuálně vysoce celospolečensky naléhavé téma zvyšování cen energií, zároveň v rámci střední a východní Evropy jde o dlouhodobý a přehlížený problém. Nedoplatky za energie vedou rodiny do sociálního vyloučení, odpojení od energií způsobuje infrastrukturní vyloučení, dokonce dopady na lidské zdraví. Jednou z příčin energetické chudoby jsou i nekvalitní a neúsporné spotřebiče, které spotřebovávají velké množství energie. Projekt přináší dobrou praxi ze zahraničí (Belgie, Německo, Anglie) a hledá a testuje v Česku další ojedinělá řešení, která mohou části společnosti výrazně pomoci.

Cíl projektu

  • Cílem projektu je zkoumat energetickou chudobu u nás, zjistit, proč se jí nedaří předcházet, na jaké skupiny obyvatelstva dopadá nejvíce, kdo je tzv. zranitelný zákazník, jaké má dopady na domácnosti, jaké faktory ji ovlivňují, jakým bariérám domácnosti v řešení energetické chudoby čelí a jak účinné jsou dosavadní nástroje pomoci ze strany státu.
  • Cílem projektu je dále na základě zkoumání a analýzy potřeb nalézt a otestovat modely řešení pomoci domácnostem s dluhy na energiích a ohrožených energetickou chudobou, následně vytvořit doporučení a opatření pro nastavení politik státu v oblasti prevence energetické chudoby. V rámci testování belgického modelu (pronájem úsporných domácích spotřebičů) bude cílem snížit výdaje domácností na energie, zvýšit životní komfort, zastavit propad do energetické chudoby a sociálního vyloučení.
  • Cílem je také edukovat domácnosti v oblasti úspor energií, spotřebitelského chování, prevence zadlužování, finanční gramotnosti a orientace v současných politikách a nabídce pomoci státu.
  • Naším cílem je také zapojit maximum relevantních stakeholderů, spolupracujících organizací a partnerů pro maximální udržitelnost projektu po ukončení realizace na MPSV. Přínosem projektu je také rozvoj mezisektorového partnerství (stát, neziskový sektor a soukromý sektor).

Kontaktní osoba: tatiana.konradova1@mpsv.cz

Web: Prevence energetické chudoby prostřednictvím sociálních inovací - Energo chudoba (energo-chudoba.cz)

Poslední aktualizace: 2. 7. 2024