Kompetence 4.0

Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

NOVINKY PROJEKTU:

Aktuální workshopy a kulaté stoly – prezentace výstupů projektu Kompetence 4.0

Video medailonky zapojených firem a škol    Standard praxe - nový leták (341.56 kB)

Projekt „Kompetence 4.0“ otevírá cestu modernizaci vzdělávání (249.85 kB)

BENEFITY SPOLUPRÁCE FIREM A ŠKOL (397.42 kB) 

 

Základní informace o projektu

Projekt se zaměřuje na maximální využití příležitostí, které 4. průmyslová revoluce (dále jen "Průmysl 4.0") přináší trhu práce v České republice.

Průmysl 4.0 spočívá ve spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Podle studie OECD Employment Outlook 2016 má Česko spolu se Slovenskem nejvíce pracovních míst, kterých se dotknou změny související s Průmyslem 4.0. Dle zmiňované studie lze očekávat, že ze všech stávajících pracovních míst cca 10 % pracovních míst patrně zcela zanikne a u dalších cca 35 % pracovních míst se zásadně změní jejich náplň, protože významnou část činností převezmou moderní technologie. Odborníci předpokládají současně vznik nových atraktivních pracovních míst, a to především v regionech s vhodně kvalifikovanou pracovní silou.

Změny, které s sebou přináší Průmysl 4.0, jsou natolik zásadní, že je nezbytné nastavit adekvátní systémový přístup k jejich zvládnutí vycházející například z užší spolupráce firem a vzdělávacích institucí.

Možnost spolupráce při realizaci projektu Kompetence 4.0

Do projektu jsou zapojeny školy a firmy s působností ve Středočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Studijní obory škol a pracovní pozice firem musí svým zaměřením odpovídat vybraným sektorům hospodářství:

Elektromobilita, Energetika, Chemie, Informační a komunikační technologie (kybernetická bezpečnost), Kreativní průmysl (herní průmysl), Logistika, Maloobchod se zaměřením na e-commerce a internetový marketing, Moderní průmyslová/strojírenská výroba, Potravinářství a Stavebnictví.

Za účelem implementace prvků duálního vzdělávání budou podpořena stávající i nová partnerství.

Podporou se rozumí jak odborné poradenství a konzultační činnost, tak i finanční podpora pracovníků ze zapojených škol a firem. Konzultační činnost bude zaměřena na implementaci poznatků z praxe do školních vzdělávacích programů a řešení otázek vyplývající z praktického vyučování na pracovištích firem z hlediska potřebných právních, administrativních či prostorových úprav.

Cílem této spolupráce je nastavit vhodné podmínky pro praktické vyučování (odborný výcvik, odborné praxe) v reálném prostředí firem a podpořit implementaci vybraných prvků duálního vzdělávání a prvků moderních technologií v podmínkách ČR.

Kontakty na regionální partnery projektu

Další informace a výstupy projektu:

 

 

Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022

Poslední aktualizace: 24. 11. 2022