Mapování kompetencí

Metodika mapování budoucích kompetencí trhu práce, karty identifikovaných nových kompetencí a detailně popsané kompetenční profily vybraných širokých povolání budou zveřejněny v průběhu prosince 2022. 
S pracovními výstupy se můžete seznámit na podstránce věnované veřejnému připomínkování výstupů

V rámci projektu Kompetence4.0 byla vytvořena metodika a postupy pro identifikaci nových kompetencí vyžadovaných trhem práce ve vazbě na nové technologické trendy. Následně bylo vybráno 10 klíčových sektorů hospodářství, u nichž lze předpokládat významné změny v oblasti kompetencí. Pro každý vybraný sektor vznikla pracovní skupina, složená z odborníků z řad zaměstnavatelů, profesních organizací, středních a vysokých škol, konzultačních a technologických firem a výzkumných organizací v daném sektoru.

  • analýza nových trendů, které (po)vedou ke změnám charakteru a organizace práce, a tím ke změnám požadavků na kvalifikaci pracovní síly
  • karta identifikovaných nových kompetencí
  • kompetenční pyramida, zachycující systematicky uspořádané, aktuálně požadované kompetence (podklad pro programy počátečního i dalšího vzdělávání)
  • detailně popsané kompetenční profily vybraných širokých povolání

Poslední aktualizace: 24. 11. 2022