Tiskové zprávy 2010

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení končí, výstupy nabídnou vodítko pro další období

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu...

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice se formálně uzavřel konferencí v pátek 10. prosince v pražském TOP HOTELU za účasti ministra práce a...

Zjistit více

1. 12. 2010

Míra registrované nezaměstnanosti v listopadu vzrostla o 0,1 p. b. na 8,6 %

Míra registrované nezaměstnanosti v listopadu...

V průběhu listopadu míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 p. b. na 8,6 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 2,3 % na 506 640 a počet volných pracovních...

Zjistit více

1. 12. 2010

Projekt

Projekt "Výběr kvalifikovaných zahraničních...

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR končí projekt „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Návrh na ukončení projektu schválila vláda. Přijímání nových účastníků do...

Zjistit více

1. 12. 2010

Přehled změn v působnosti MPSV v roce 2011

Přehled změn v působnosti MPSV v roce 2011

V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Zjistit více

1. 12. 2010

Příspěvek na bydlení i náhrada za ztrátu výdělku se od ledna změní

Příspěvek na bydlení i náhrada za ztrátu...

Přiznávání příspěvku na bydlení i náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se od ledna 2011 změní. Návrh...

Zjistit více

1. 12. 2010

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci apeluje na snížení současných marží pojišťoven spravujících úrazové pojištění

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při...

Rada vlády pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), jejíž zasedání řídil náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka, schválila zejména důležitý programový...

Zjistit více

1. 12. 2010

Státní úřad inspekce práce evidoval letos v listopadu 2 807 pracovních úrazů

Státní úřad inspekce práce evidoval letos v...

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP) evidovaly letos v listopadu 2 807 pracovních úrazů. V souvislosti s porušováním předpisů v...

Zjistit více

1. 12. 2010

ÚP Ostrava: Třetina zkontrolovaných zaměstnavatelů porušuje zákon

ÚP Ostrava: Třetina zkontrolovaných...

V období od počátku letošního roku do konce listopadu zkontrolovali pracovníci Úřadu práce v Ostravě (ÚPO) dodržování pracovněprávních předpisů u 154 zaměstnavatelů na území...

Zjistit více

1. 12. 2010

ÚP Ústí nad Labem: Výsledky kontrolní činnosti za rok 2010

ÚP Ústí nad Labem: Výsledky kontrolní činnosti...

Za období leden až listopad 2010 bylo pověřenými kontrolními pracovníky Úřadu práce v Ústí nad Labem provedeno celkem 490 kontrolních akcí zaměřených převážně na nelegální...

Zjistit více

1. 12. 2010

Úřady práce dnes slaví 20 let své existence

Úřady práce dnes slaví 20 let své existence

Úřady práce dnes slaví 20 let své existence. Při této příležitosti se dnes v Brně sejdou ředitelé jednotlivých úřadů i další hosté, probíhat zde bude dvoudenní odborná konference.

Zjistit více

1. 12. 2010

Co se skrývá za 4procentní nezaměstnaností v Praze?

Co se skrývá za 4procentní nezaměstnaností v...

Region hlavního města Prahy je z hlediska nezaměstnanosti zcela specifický. Na první pohled se 4procentní míra nezaměstnanosti jeví jako zanedbatelná vzhledem k...

Zjistit více

1. 11. 2010

Do kontrol na úseku výkonu nelegální práce se zapojil i Úřad práce v Chrudimi

Do kontrol na úseku výkonu nelegální práce se...

V souladu se zesílením kontrol legálnosti zaměstnávání cizinců i občanů ČR a EU provedl Úřad práce v Chrudimi od 20. října 2010 čtyři kontroly, zaměřené na tuto problematiku....

Zjistit více

1. 11. 2010

Do odhalování nelegálního zaměstnávání se zapojil i Úřad práce v Semilech

Do odhalování nelegálního zaměstnávání se...

Od 1.9.2010 bylo provedeno zatím 43 kontrol zaměřených na výkon nelegální práce fyzických osob a fyzických osob – cizinců. V současné době je ukončeno 11 kontrol, u dalších...

Zjistit více

1. 11. 2010

Do potírání nelegálního zaměstnávání se zapojil i Úřad práce v Jeseníku

Do potírání nelegálního zaměstnávání se zapojil...

Úřad práce v Jeseníku, oddělení kontrolně právní a finanční kontroly, provádí pravidelné kontroly zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., u zaměstnavatelů. Kontroly jsou...

Zjistit více

1. 11. 2010

Do projektů na podporu zaměstnanosti bylo v Moravskoslezském kraji zařazeno téměř 1 330 uchazečů o zaměstnání

Do projektů na podporu zaměstnanosti bylo v...

Úřad práce v Ostravě realizuje čtyři regionální individuální projekty, které mají pomoci celkem 3 200 lidem bez práce. Společným cílem projektů Návrat +, Start, Příprava + a...

Zjistit více

1. 11. 2010

Jaromír Drábek do funkce uvedl nového ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna

Jaromír Drábek do funkce uvedl nového...

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes do funkce uvedl nově jmenovaného ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení doc. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D.,...

Zjistit více

1. 11. 2010

MPSV: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2009

MPSV: Statistická ročenka z oblasti práce a...

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pravidelnou publikaci Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2009, která popisuje pomocí tabulek a grafů sociální...

Zjistit více

1. 11. 2010

Počet nezaměstnaných v říjnu klesl pod půl milionu

Počet nezaměstnaných v říjnu klesl pod půl milionu

Počet lidí bez zaměstnání v říjnu klesl pod půl milionu, a to o 5 320 na 495 161, míra nezaměstnanosti stagnovala na 8, 5 %. V průběhu října bylo na úřadech práce nově...

Zjistit více

1. 11. 2010

Třetí ročník soutěže Obec přátelská rodině zná své vítěze

Třetí ročník soutěže Obec přátelská rodině zná...

Ve čtvrtek 25. listopadu si celkem 14 obcí a měst či městských částí převzalo z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR...

Zjistit více

1. 11. 2010

V Klatovech se uskuteční Akademie řemesel 2010

V Klatovech se uskuteční Akademie řemesel 2010

Již tradičně organizuje Okresní hospodářská komora Klatovy ve spolupráci s Úřadem práce v Klatovech prezentační akci s názvem Akademie řemesel 2010. Prezentace je určena...

Zjistit více

1. 11. 2010