ÚP Ostrava: Třetina zkontrolovaných zaměstnavatelů porušuje zákon

1. 12. 2010

V období od počátku letošního roku do konce listopadu zkontrolovali pracovníci Úřadu práce v Ostravě (ÚPO) dodržování pracovněprávních předpisů u 154 zaměstnavatelů na území okresu Ostrava. Tyto předpisy porušila třetina z nich. Kontroly se převážně zaměřily na nelegální práci, zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnávání, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, ale také na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. ÚPO uložil v tomto období pokuty již 26 zaměstnavatelům v úhrnné výši 1 408 tis. Kč. Kontrolní akce se konala v rámci celostátní zvýšené kontrolní činnosti úřadů práce v ČR, kterou v letošním roce iniciovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).