Tiskové zprávy 2004

Duchovní budou pobírat 12 platů

Zjistit více

1. 12. 2004

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového...

Zjistit více

1. 12. 2004

MPSV vypořádalo připomínky k zákonu o...

Zjistit více

1. 12. 2004

MPSV zpracovalo Koncepci integrace cizinců

Zjistit více

1. 12. 2004

Míra nezaměstnanosti k 30. 11. 2004

Zjistit více

1. 12. 2004

Proběhl seminář o výsledcích výzkumu a vývoje VÚBP

Zjistit více

1. 12. 2004

Vláda schválila změny v oblasti platových tarifů

Zjistit více

1. 12. 2004

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy

Zjistit více

1. 12. 2004

Vláda schválila zvýšení minimálních mzdových...

Zjistit více

1. 12. 2004

Vyhlášení výzvy v rámci OP RLZ

Zjistit více

1. 12. 2004

Zasedal Monitorovací výbor OP RLZ

Zjistit více

1. 12. 2004

Zákon o insolvenci bude více chránit zaměstnance

Zjistit více

1. 12. 2004

Životní minimum bude vyšší

Zjistit více

1. 12. 2004

Aktuální stav programu Phare 2003 Rozvoj...

Zjistit více

1. 11. 2004

Do pilotního projektu se zapojí dalších 35 zájemců

Zjistit více

1. 11. 2004

Dávky sociální péče budou i nadále vyplácet obce

Zjistit více

1. 11. 2004

Hodnocení projektů v rámci Programu Iniciativy...

Zjistit více

1. 11. 2004

Jednorázové dávky pro žáky 1. tříd ZŠ

Zjistit více

1. 11. 2004

Ministr jednal ve Španělsku

Zjistit více

1. 11. 2004

MPSV má prostředky na podporu zaměstnávání osob...

Zjistit více

1. 11. 2004