MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového schématu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a Integrace specifických cílových skupin

1. 12. 2004