Žádost o zvýšení příspěvku

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list – u dětí do 15 let,

Pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let Potvrzení o studiu.

Pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila ANO v kolonce Příjmy, Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí.

Pokud některá ze společně posuzovaných osob pobírala v rozhodném období příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí a poskytovatel tohoto příjmu je rovněž společně posuzovanou osobou, Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou za příslušné kalendářní čtvrtletí.

Pro trvání nároku na každé kalendářní čtvrtletí musí každá ze společně posuzovaných osob do konce prvního měsíce tohoto čtvrtletí doložit Doklad o výši čtvrtletního příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí nebo musí být pro toto čtvrtletí uvedena na Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky.