Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Slouží pro dokládání klientem, nikoliv zaměstnavatelem!

Chystáte se doložit vaše čtvrtletní příjmy? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Doložte čtvrtletní příjmy k přídavku na dítě nebo příspěvku na bydlení prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Pro přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Pokud nechcete využít Jendu, můžete formulář poslat i přes datovou schránku či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny žádosti k příjmově testovaným dávkám státní sociální podpory a pro žádost o zvýšení u příspěvku na péči.

Tento formulář se předkládá v situaci, kdy mají osoby, které se pro účely těchto dávek posuzují společně (např. rodiče a děti, druh a družka, partneři) v rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopise.

Tiskopis se vyplňuje za každou společně posuzovanou osobu samostatně.

Jeden doklad může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.

Pro trvání nároku na dávku musí být doklad o výši čtvrtletních příjmů předložen vždy do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které se nárok na dávku prokazuje.

On-line aplikace

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře