Ministerstvo práce úspěšně a smysluplně čerpá...

Audit Evropské komise potvrdil, že systém čerpání evropských prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je dobře nastaven a peníze tečou správným...

Zjistit více

1. 1. 2012

MPSV loni provedlo téměř 167 tisíc kontrol...

V loňském roce pokračovaly kontrolní orgány v působnosti MPSV v provádění společných kontrol v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti. V...

Zjistit více

1. 1. 2012

MPSV odmítá nařčení z likvidace Klokánků

Ministerstvo práce odmítá nařčení Fondu ohrožených dětí, podle kterého by přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí vedlo k likvidaci Klokánků, snahou resortu je...

Zjistit více

1. 1. 2012

MPSV: Nový systém poskytne efektivnější údaje o...

Od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti, podle níž se mj. ruší povinnost zaměstnavatelů hlásit Úřadu práce ČR volná pracovní místa. Cílem tohoto...

Zjistit více

1. 1. 2012

MPSV: první výsledky realizace veřejné služby v...

Ministerstvo práce a sociálních věcí má k dispozici první výsledky realizace veřejné služby za letošní rok. K 24. lednu 2012 bylo zatím uzavřeno 718 nových smluv se subjekty,...

Zjistit více

1. 1. 2012

MPSV: Upozornění na poplašné zprávy o veřejné...

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce upozornit na poplašné a nesmyslné zprávy o veřejné službě, resp. veřejně prospěšných prací, které se v poslední době šíří po internetu...

Zjistit více

1. 1. 2012

MPSV: Vláda schválila Národní strategii ochrany...

Vláda na svém včerejším jednání schválila Národní strategii ochrany práv dětí „Právo na dětství“. Cílem strategie je vytvoření takového systému, který zajistí důslednou ochranu...

Zjistit více

1. 1. 2012

Míra nezaměstnanosti vzrostla v prosinci 2011 o...

Míra registrované nezaměstnanosti v Česku v průběhu prosince vzrostla oproti předchozímu měsíci o 0,6 procentního bodu (p. b.), a to na 8,6 %. V prosinci 2010 vykazovala míra...

Zjistit více

1. 1. 2012

Novým náměstkem ministra práce a sociálních...

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek jmenoval k 1. lednu 2012 svým náměstkem Jana Dobeše. Do jeho agendy v rámci resortu MPSV bude patřit mj. správa agend, které...

Zjistit více

1. 1. 2012

OP LZZ podporuje vzdělávání špičkových vědců

Areál Ústavu jaderného výzkumu v Řeži působí dojmem, že tady, mezi vědeckou elitou, nebude pro peníze z programů Evropského sociálního fondu (ESF) rozdělovaných v Operačním...

Zjistit více

1. 1. 2012

Podpora sociálních služeb prostřednictvím...

Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých měsících intenzívně hledalo možnosti další podpory služeb sociální prevence prostřednictvím individuálních projektů. Tento proces...

Zjistit více

1. 1. 2012

Reakce MPSV na postoj odborů ÚP ČR vůči novému...

Výtky jedenácti odborových organizací Úřadu práce se zdají být o to méně pochopitelné, že přicházejí den před ukončením výplaty dávek. Naprostá většina úřadů práce již ze sta...

Zjistit více

1. 1. 2012

Slavnostní předání ocenění lidem za...

U příležitosti uzavření Evropského roku dobrovolníků, který v loňském roce vyhlásila EU, se v pátek 27. ledna konalo slavnostní předávání ocenění lidem za jejich dobrovolnickou...

Zjistit více

1. 1. 2012

UZAVŘENÍ SMLOUVY MINISTERSTVA PRÁCE A...

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dnes podepsalo smlouvu s vítězem obchodní soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných...

Zjistit více

1. 1. 2012

Výsledky dotačního řízení v roce 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí má již k dispozici výsledky dotačního řízení pro rok 2012 v oblasti zajištění sociálních služeb v ČR. V letošním roce se do dotačního řízení...

Zjistit více

1. 1. 2012