Dohoda o zachování náhradního plnění a...

V rámci probíhajícího připomínkového řízení zákonů sociální reformy, které bylo započato 25. 2. 2011 a mělo by být ukončeno 31. 3. 2011 se ministerstvo práce a sociálních věcí...

Zjistit více

1. 3. 2011

Drábek ušetří 180 milionů korun

Po dvaceti letech fungování mění úřady práce v ČR svoji organizační strukturu a uspořádání. Postupně by také měly převzít některé další agendy spojené s výkonem státní správy....

Zjistit více

1. 3. 2011

MPSV podpoří profesionalizaci pěstounské péče v ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) usiluje v rámci připravované sociální reformy také o zkvalitnění a profesionalizaci pěstounské péče. Novela zákona o...

Zjistit více

1. 3. 2011

MPSV předložilo materiál podporující rozvoj...

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dne 10. března 2011 do vnějšího připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti, který byl zpracován v...

Zjistit více

1. 3. 2011

MPSV upozorňuje na povinnost zákonného...

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) upozorňuje na povinnost zákonného pojištění agentur práce. Podle novely zákona o zaměstnanosti účinné od ledna 2011 má agentura...

Zjistit více

1. 3. 2011

MPSV usiluje o lepší přístupová práva psů se...

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) usiluje o to, aby se zlepšila přístupová práva psů se speciálním výcvikem a jejich uživatelů do různých objektů. Meziresortní...

Zjistit více

1. 3. 2011

MPSV vs kritika sociální reformy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci připomínkového řízení k balíku zákonů první etapy sociální reformy, které probíhá do konce měsíce března, pořádá kulaté stoly s...

Zjistit více

1. 3. 2011

Míra nezaměstnanosti klesla v únoru 2011 o 0,1...

V průběhu února míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p. b. na 9,6 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 0,9 % na 566 896 a počet volných pracovních míst...

Zjistit více

1. 3. 2011

Nová výzva MPSV „Vzdělávejte se pro růst“...

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlašuje v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost novou průřezovou výzvu „Vzdělávejte se pro růst“, která je...

Zjistit více

1. 3. 2011

Posuzování příspěvku na péči bude jednodušší a...

Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jeho důsledků, tedy stanovování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči, se zjednoduší podle mezinárodního...

Zjistit více

1. 3. 2011

Reakce na nepravdivá tvrzení k pojištění...

Agentura práce, která vykonává tzv. agenturní zaměstnávání, má podle novely zákona o zaměstnanosti účinné od ledna letošního roku povinnost mít do konce března 2011 sjednané...

Zjistit více

1. 3. 2011

Své představy o stáří vyjádří děti ve výtvarné...

Podporovat vnímání stáří jako plnohodnotné etapy lidského života, odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří je cílem celostátní výtvarné soutěže nazvané Šťastné stáří očima...

Zjistit více

1. 3. 2011

Vyjádření ministra práce a sociálních věcí...

V první řadě oceňuji, že koncept důchodové reformy – s možností dobrovolného vstupu do tzv. druhého pilíře, zůstal zachován. Předložený a dnes potvrzený model důchodového...

Zjistit více

1. 3. 2011

Vyjádření MPSV k verdiktu Ústavního soudu

Ministerstvo práce a sociálních věcí respektuje rozhodnutí Ústavního soudu o rušení platnosti souhrnu zákonů zejména ze sociální oblasti, které přijal Parlament ČR v závěru...

Zjistit více

1. 3. 2011