Co se skrývá za 4procentní nezaměstnaností v...

Region hlavního města Prahy je z hlediska nezaměstnanosti zcela specifický. Na první pohled se 4procentní míra nezaměstnanosti jeví jako zanedbatelná vzhledem k...

Zjistit více

1. 11. 2010

Do kontrol na úseku výkonu nelegální práce se...

V souladu se zesílením kontrol legálnosti zaměstnávání cizinců i občanů ČR a EU provedl Úřad práce v Chrudimi od 20. října 2010 čtyři kontroly, zaměřené na tuto problematiku....

Zjistit více

1. 11. 2010

Do odhalování nelegálního zaměstnávání se...

Od 1.9.2010 bylo provedeno zatím 43 kontrol zaměřených na výkon nelegální práce fyzických osob a fyzických osob – cizinců. V současné době je ukončeno 11 kontrol, u dalších...

Zjistit více

1. 11. 2010

Do potírání nelegálního zaměstnávání se zapojil...

Úřad práce v Jeseníku, oddělení kontrolně právní a finanční kontroly, provádí pravidelné kontroly zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., u zaměstnavatelů. Kontroly jsou...

Zjistit více

1. 11. 2010

Do projektů na podporu zaměstnanosti bylo v...

Úřad práce v Ostravě realizuje čtyři regionální individuální projekty, které mají pomoci celkem 3 200 lidem bez práce. Společným cílem projektů Návrat +, Start, Příprava + a...

Zjistit více

1. 11. 2010

Jaromír Drábek do funkce uvedl nového...

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes do funkce uvedl nově jmenovaného ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení doc. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D.,...

Zjistit více

1. 11. 2010

MPSV: Statistická ročenka z oblasti práce a...

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pravidelnou publikaci Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2009, která popisuje pomocí tabulek a grafů sociální...

Zjistit více

1. 11. 2010

Počet nezaměstnaných v říjnu klesl pod půl milionu

Počet lidí bez zaměstnání v říjnu klesl pod půl milionu, a to o 5 320 na 495 161, míra nezaměstnanosti stagnovala na 8, 5 %. V průběhu října bylo na úřadech práce nově...

Zjistit více

1. 11. 2010

Třetí ročník soutěže Obec přátelská rodině zná...

Ve čtvrtek 25. listopadu si celkem 14 obcí a měst či městských částí převzalo z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR...

Zjistit více

1. 11. 2010

V Klatovech se uskuteční Akademie řemesel 2010

Již tradičně organizuje Okresní hospodářská komora Klatovy ve spolupráci s Úřadem práce v Klatovech prezentační akci s názvem Akademie řemesel 2010. Prezentace je určena...

Zjistit více

1. 11. 2010

V Novém Jičíně proběhl již 18. ročník tradiční...

GEMMA 2010, pod tímto názvem proběhl ve dnech 20. a 21. října 2010 již 18. ročník tradiční přehlídky středních škol v Novém Jičíně. Úřad práce prezentací škol navázal na jarní...

Zjistit více

1. 11. 2010

Výsledky zvýšené kontrolní činnosti ÚP v Novém...

Do zvýšené kontrolní činnosti zaměstnavatelů a práce na černo se zapojil také ÚP v Novém Jičíně. V letošním roce provedl na úseku odhalování nelegální práce celkem 67 kontrol, z...

Zjistit více

1. 11. 2010

ÚMPOD slaví 80 let činnosti

Pomoc při vymáhání výživného, mezinárodní únosy, zajištění práva styku a mezinárodní osvojení. Tím se zabývá už 80 let Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD). Do...

Zjistit více

1. 11. 2010

ÚP v Karviné zve na akci „Volba povolání“

Úřad práce v Karviné, ve spolupráci se středními školami, zaměstnavateli a magistráty měst mikroregionu, již tradičně pořádá akci pod názvem „Volba povolání“, která se bude...

Zjistit více

1. 11. 2010

Úřad práce hl.m. Prahy realizuje Regionální...

Úřad práce hl.m. Prahy (dále jen ÚPP) realizuje prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) Regionální individuální projekt „Znovu do...

Zjistit více

1. 11. 2010

Úřad práce v Novém Jičíně pomáhá nezaměstnaným...

Úřad práce v Novém Jičíně v současné době eviduje přes tři tisíce aktivních návrhů na exekuce, proto přistoupil k realizaci poradenského programu zaměřeného na finanční...

Zjistit více

1. 11. 2010

Úřad práce v Prachaticích se rovněž zapojil do...

V rámci zintenzivnění kontrolní činnosti „nelegální práce“ Ministerstva práce a sociálních věcí byla dne 12.10.2010 provedena za součinnosti pracovníků Policie ČR - Inspektorátu...

Zjistit více

1. 11. 2010

Úřad práce v Přerově odhalil nelegální...

V souvislosti se zintenzivněním kontrolní činnosti v oblasti nelegálního zaměstnávání uskutečnil Úřad práce v Přerově patnáct kontrol zaměřených na výkon nelegální práce a výkon...

Zjistit více

1. 11. 2010

Úřad práce v Příbrami zkontroloval dva podniky...

Dne 14.10.2010 byla provedena za účasti pracovníků kontrolně-právního oddělení Úřadu práce v Příbrami za součinnosti pracovníků Celního úřadu Benešov, Policie ČR - Inspektorátu...

Zjistit více

1. 11. 2010

Úřad práce v Sokolově od září provedl 7...

Úřad práce v Sokolově stejně jako v minulých letech i v letošním roce provádí kontroly legálnosti zaměstnávání cizinců i občanů ČR a EU. Od září letošního roku bylo mimo běžnou...

Zjistit více

1. 11. 2010