Příjmy zaměstnance

Příjmy zaměstnance

V rámci novely zákona 117/1995 o Státní sociální podpoře, § 63 odstavec 2) vzniká zaměstnavateli povinnost předat na výzvu ÚP příjmy zaměstnance za vyžádané období pomocí datové věty.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje podobu datové věty a možné způsoby její tvorby a předání ÚP, včetně možností autentizace a autorizace.

Podrobnosti jsou uvedeny v PDF.

Poslední aktualizace: 21. 9. 2023

Menu