Manuál přípravy na stáří

Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK ve spolupráci s MPSV v rámci projektu ÉTA TA ČR TL01000491 vytvořilo Manuál přípravy na stáří pro občany. Tento manuál je určen pro všechny, kterým není lhostejné, zda, jak, případně kde a s kým se dožijí svého stáří. Těm, kteří mají zájem připravit se na něj tak, aby jej mohli prožít spokojeně a důstojně. Manuál Vás provede na základě odborných poznatků bludištěm životních rizik a příležitostí – včetně jejich chtěných i nežádoucích důsledků. Budou Vám představeny životní křižovatky, na kterých vaše rozhodnutí, jakým směrem se dále ubírat, může ovlivnit kvalitu vašeho stáří. Rozhodnutí, která vás na základě vašeho věku, zdravotního stavu, rodinného postavení, práce, finančních možností a životní orientace povedou na této cestě co nejlépe. Příprava na důstojně prožité stáří trvá vlastně celý život. Avšak čím dříve začnete, tím lépe nejen pro vás, ale i pro lidi kolem vás, na kterých vám opravdu záleží.

Jako doplněk manuálu byla vytvořena aplikace a ve spolupráci s datovým týmem iRozhlas je uveřejněna na následujícím odkazu.

V aplikaci si můžete zjistit, do jaké kategorie lidí z hlediska svého přístupu k zabezpečování na stáří pravděpodobně spadáte a co to pro Vás znamená. Typologie vyplynula z reprezentativního průzkumu populace provedeného na vzorku 1814 občanů České republiky. Odráží čtyři různé přístupy k zabezpečování dle míry vnímání rizik stáří a šíři/propracovanosti individuálních strategií, které lidé využívají. Výsledek, jenž se Vám po vyplnění krátkého zjednodušeného dotazníku zobrazí, je třeba vnímat jako přibližný a nikoli zcela individualizovaný. Je založen na typických kombinacích odpovědí na všechny otázky, jichž v původním průzkumu bylo celkem 60. Rovněž zmíněná doporučení, která byla zformulována pro všechny typy a věkové kategorie, nelze vnímat jako univerzální řešení, která ve Vašem konkrétním případě budou zaručeně fungovat. Jsou zamýšlena jako zdroj inspirace pro intenzivnější uvažování o rizicích stáří a způsobech, jak se na ně připravit.

Doufáme, že pro Vás Manuál (234.49 kB) i aplikace budou užitečným zdrojem informací.

Poslední aktualizace: 30. 12. 2020