Zahajujeme informační kampaň ke změnám v sociálním systému od 1. ledna 2008

1. 12. 2007

Informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí má za cíl seznámit širokou veřejnost se schválenými změnami zákonů v sociálním systému platnými od 1. ledna 2008 a s jejich zdůvodněním.