Žádost o vyloučení osoby ze společné pěstounské péče

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • povolení k pobytu − u cizinců.

Návrh na rozvod.

Rozhodnutí soudu o rozvodu manželství.

Rozhodnutí soudu o úpravě poměrů ke svěřeným dětem.

Návrh na úpravu poměrů ke svěřeným dětem.

Případně další doklady.