Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob

Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Pro přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Přes Jendu můžete také hlásit změny a dokládat čtvrtletní příjmy a náklady na bydlení.Pokud nechcete využít Jendu, můžete formulář poslat i přes datovou schránku či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

On-line aplikace

On-line formulář pro přiznání dávky od 1. 7. 2020

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře