Žádost o vydání potvrzení o vykonání civilní služby

Co k žádosti potřebuji?

Je-li o potvrzení o výkonu civilní služby žádáno pro potřeby přiznání vdovského či sirotčího důchodu, je nutné prokázat právní zájem, tj. podat žádost o vydání potvrzení o vykonání civilní služby osoby, která civilní službu vykonávala (jméno, příjmení, rodné číslo), a dále rovněž uvést jméno, příjmení a adresu žadatele, a doložit kopii úmrtního listu osoby konající civilní službu, oddací list (jedná-li se o vdovský důchod), rodný list dítěte (jedná-li se o sirotčí důchod).

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.