Žádost o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.