Žádost o povolení činnosti dítěte

Co k žádosti potřebuji?

Nedílnou součástí žádosti o povolení výkonu činnosti dítěte je i lékařský posudek praktického lékaře pro děti a dorost, který při posuzování zdravotního stavu dítěte vychází z údajů uvedených v žádosti, což je zejména druh činnosti, místa. Případně místa výkonu činnosti a charakteristika pracovních podmínek a pracovišť, kde bude dítě uvedené činnosti vykonávat. Tyto podmínky jsou posuzovány z hlediska věku a zdravotního stavu dítěte.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.