Žádost o podporu v nezaměstnanosti (žádost nelze podat samostatně ale jen v kombinaci s žádostí o zprostředkování zaměstnání)

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Co k žádosti potřebuji?

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Podívejte se na praktické rady a jak komunikovat elektronicky.

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti můžete přiložit skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, a to např.:

  • evidenční list důchodového pojištění,
  • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),
  • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,
  • u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku,
  • potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je možné doložit také níže uvedenými potvrzeními, které vyplňuje zaměstnavatel nebo je zajistí Úřad práce ČR:

  • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (pracovněprávní vztah),
  • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (služební poměr).