Vyúčtování mzdových nákladů/nákladů na SÚPM vyhrazené - práce na zkoušku - OPZ plus