Výroční konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL

1. 11. 2007

Dne 19. listopadu se v Konferenčním centru ECM CITY v Praze konala výroční konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL „Od teorie k praxi – úspěšné příběhy“. Vystoupili na ní mimo jiné místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas, ředitel odboru Iniciativ Společenství a Evropského globalizačního fondu (Evropská komise) Walter Faber a vrchní ředitelka Správy služeb zaměstnanosti MPSV Marie Bílková. Zároveň bylo avizováno vyhlášení programů ESF nového programovacího období 2007-13.