Vyřizování dávek nemocenského pojištění se díky elektronizaci výrazně zrychlí, schválila vláda v novele zákona

Vyřizování dávek nemocenského pojištění se díky elektronizaci výrazně zrychlí, schválila vláda v novele zákona

7. 5. 2024

Na dnešním jednání vlády byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění. Úprava mimo jiné upřesňuje sdělování údajů mezi ČSSZ a pojišťovnami nebo doplňuje povinnost OSVČ používat datovou schránku. Změna zákona tak přinese zjednodušení a zrychlení jak pro pojištěnce, tak pro územní správy sociálního zabezpečení. Součástí novely je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Menu