Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince, držitele pracovního oprávnění

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě vyslání/vnitropodnikového převedení v bodě C uveďte:

  • v kolonce zaměstnavatel: název/IČ/VAT zahraničního zaměstnavatele, který vysílá nebo převádí své zaměstnance na území ČR;
  • v kolonce sídlo: adresu sídla zahraničního zaměstnavatele;
  • v kolonce místo výkonu práce: název přijímajícího subjektu a místo výkonu práce vyslaného pracovníka na území ČR.

Zaměstnavatel je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

 

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk