Prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o formuláři

Informace o příloze

Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o:

příspěvek na bydlení

k prokázání hrazení nákladů spolu s žadatelem.