Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha k žádosti o náhradní výživné k doložení přijatého výživného a případného postoupení pohledávky.

Tento formulář slouží pouze pro účely stanovení nároku na náhradní výživné a jeho výši.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk