Sdělení zaměstnavatele o nástupu nebo ukončení zaměstnání cizince - držitele pracovního oprávnění

1. Životní událost

Jsem zaměstnavatel a zaměstnávám cizince.

2. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty.

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem

Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje. Privátní klíč příslušný k certifikátu je možné mít uložený v souboru na disku (obvykle s příponou pfx) nebo na kvalifikovaném prostředku (např. čipová karta nebo token). Elektronické podání vyžaduje zapnutou podporu JavaScriptu ve webovém prohlížeči, v případě využití kvalifikovaného prostředku je nutné mít správně nastavenou bezpečnostní politiku v rámci operačního systému, aby se elektronický podpis zpřístupnil v prohlížeči. Při této formě podání je nutné mít také nainstalovaný plugin pro podepisování elektronických dokumentů.

Elektronické podání je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS). Aby byla zaručena identita podepisující osoby, měl by být kvalifikovaný certifikát vybaven Identifikátorem klienta MPSV (IK MPSV). V současné době poskytují příslušný kvalifikovaný certifikát s IK MPSV tyto společnosti:

  • První certifikační autorita, a.s. (I.CA) – informace o získání IK MPSV
  • PostSignum QCA – informace o získání IK MPSV
Odeslání prostřednictvím datové schránky

Všechny formuláře je také možné odeslat na Úřad práce České republiky pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci.

Podání formuláře v listinné podobě na příslušnou pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění (takto vyplněný formulář je možné také zaslat doporučeně poštou).

Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

UPOZORNĚNÍ:

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu bylo přistoupeno k plné digitalizaci infomační povinnosti/sdělení. Nový systém je pro zaměstnavatele k dispozici již nyní na stránce Digitalizace informačních karet (mpsv.cz).

Od 1. července 2024 bude zasílání těchto informací možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

  • Vyplněním formuláře na webu ÚP ČR
  • Zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR
  • Přímou integrací Vašeho informačního systému s rozhraním MPSV ČR.

Do 30. června 2024 budou fungovat souběžně jak stávající, tak nový systém.

Po tomto datu již nebude možné možno používat stávající On-line formulář nebo formulář pro tisk (viz. vpravo na této stránce).

3. Obecné informace

Zaměstnavatel je povinen nejpozději v den nástupu cizích státních příslušníků, kteří nastoupili do zaměstnání nebo k výkonu práce na území ČR, písemně informovat o této skutečnosti ÚP příslušný podle místa výkonu práce.

Při ukončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému ÚP nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání.

Při nenastoupení cizince do zaměstnání je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému ÚP nejpozději:

  • do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty,
  • do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo (při vydání povolení k zaměstnání)