Potvrzení ÚMPOD

Informace o příloze

Potvrzení k žádosti o náhradní výživné pro potřebu Úřadu práce ČR vydávané Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí slouží jako příloha žádosti o náhradní výživné. Použije se v případě, kdy je výživné vymáháno prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a kdy je třeba tuto skutečnost osvědčit.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.