Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o příloze

Pokud jste osobou dočasně práce neschopnou z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo jste osobou, jejíž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vyžaduje navýšit úhradu dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na jiné druhy paliv a to až o 10% než je částka v místě obvyklá, je nutné doložit „Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem“ k následujícím žádostem:

i.  žádost o příspěvek na živobytí,

ii. žádost o doplatek na bydlení.