Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o příloze

Potvrzení slouží jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek, na jehož základě, bude stanovena max. částka, kterou lze volit jako měsíční výši dávky.

Potvrzení dokládá rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku.

Potvrzení o denním vyměřovacím základu ke dni narození dítěte dokládá rovněž rodič, který chce svůj denní vyměřovací základ využít pro účely jednorázové výplaty částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině.

Přílohou potvrzuje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení rodiči denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství podle § 21 zákona č. 187/2006 Sb. k datu narození/převzetí dítěte.

Jste-li zaměstnanec, doložte k tomuto formuláři Přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství vyplněnou za rozhodné období odpovídající výše uvedenému datu. Přílohu potvrdí zaměstnavatel. V případě více zaměstnavatelů doložte přílohu od každého zaměstnavatele zvlášť.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře