Oznámení volných pracovních míst ÚP ČR

Informace o formuláři

Zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce ÚP volná pracovní místa a jejich charakteristiku. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP ČR https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny. Další variantou je podání vytištěného formuláře na místně příslušné pracoviště ÚP ČR.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.