Oznámení o poskytovateli pomoci

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o formuláři

Formulář musí být vždy podán současně se žádostí o příspěvek na péči, případně kdykoli se změní poskytovatel služby

 

Doložte písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci, v případě, že službu poskytuje asistent sociální péče či jiná osoba, která není v příbuzenském vztahu k oprávněné osobě (např. soused/ka apod.)

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře