Nezaměstnanost v ČR v říjnu klesla na 7,9 procenta

1. 11. 2011

V průběhu října míra registrované nezaměstnanosti v České republice klesla o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 7,9 %. Ve srovnání se zářím loňského roku byla nižší o 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil na 470 618. Počet nahlášených volných pracovních míst poklesl o 1 063 (2,7 %) na 38 732. Z mezinárodně srovnatelných údajů o míře nezaměstnanosti podle Eurostatu za měsíc září je patrné zlepšení pozice ČR mezi ostatními státy EU – míru nezaměstnanosti nižší než ČR (6,7 %) měly již pouze 4 státy, a to Rakousko, Nizozemsko, Lucembursko a Německo.