MPSV vydalo publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2010

1. 11. 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci pod názvem „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech – 2010“, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálního dávkového systému.