Jmenný seznam zaměstnanců

Důležité upozornění:

Pro poskytování příspěvku od 1. čtvrtletí roku 2024 (včetně) dochází ke zvýšení maximální částky příspěvku pro osoby invalidní v I., II. a III. stupni o 1 500 Kč na 15 700 Kč (16 700 Kč včetně paušální částky příspěvku).

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.