Institut trhu práce bude zájemcům o zaměstnání nabízet osobní doprovod

1. 10. 2007

Institut trhu práce (ITP) – podpůrný systém služeb zaměstnanosti je pilotní systémový projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Zaměřuje se především na zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb zaměstnanosti.