Oznámení zahraničního zaměstnavatele o vyslání pracovníka/ků na území České republiky dle směrnice 96/71/ES (včetně odůvodněného prodloužení)/Notification (declaration) of the foreign employer on the posting of a worker in the Czech Republic pursuant to Directive 96/71 / EC / (including motivated extension)

1. Životní událost

Jsem zahraničí zaměstnavatel a vysílám zahraniční pracovníky v rámci poskytování služeb do ČR.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Od 1. července 2024 je možné ve věci vysílání pracovníků činit vůči Úřadu práce ČR pouze podání, kterým se ukončuje, prodlužuje či mění vyslání, které bylo zahájeno do 30.  června 2024.

Ukončení a změny oznámení vyslání pracovníků do ČR je možné provést dvěma způsoby:

  1. prostřednictvím nového registračního portálu (u tohoto způsobu je však nezbytné zadání oznámení o zahájení vyslání, a to zpětně); registrační portál je dostupný na webové stránce: Vysílání zahraničních pracovníků (mpsv.cz)
  2. písemně zaslat na příslušnou pobočku Úřadu práce ČR vyplněný formulář pro ukončení nebo změnu již oznámeného vyslání na Úřad práce ČR (pouze ve formátu pdf).
    Takové podání o oznámení ukončení, prodloužení či o změně vyslání bude možné provést do 31. 12. 2024, případné prodloužení data bude včas upřesněno. 

Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být vyslání vykonáváno.Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.