Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru)

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o příloze

K tiskopisu Informace o užívaném bytu je nezbytné doložit:

  • Doklad o tom, že byt (obývaný prostor) je užíván na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o ubytování, smlouva o poskytování soc. služeb apod.)
  • Doklad obsahující informaci o celkové podlahové ploše bytu (obývaného prostoru)
  • Doklad o výši a úhradě nájemného, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou, nájemní, družstevní nebo jinou formou bydlení
  • Doklad o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu (obývaného prostoru) a rozpis těchto služeb
  • Doklad o výši úhrady za vodné a stočné
  • Evidenční list k bytu, zálohy stanovené dodavatelem elektřiny a plynu, faktury za elektřinu a plyn a ostatní paliva“
  • Doklad o energiích.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře